GuidetoMove

Hvad gør fagpersonerne:

 1. De tilbyder barnet og familien at få Fritidsvejledning.
 2. De er berettiget til at udlevere Fritidspas, hvis de vurderer, at økonomien er afgørende for, om barnet kommer afsted til en fritidsaktivitet.

Hvem er fagpersonerne:

 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • SSP medarbejdere
 • PPR medarbejdere
 • Holstebro Ungdomsskole
 • Integrationsvejledere
 • Ungerådgivere
 • Daginstutionsledere
 • Dagplejekonsulenter
 • Sprogvejledere

 

Til de fagpersoner, der arbejder med børn og unge, læs mere her:

Skemaer:

(Udfyldes skemaerne på en computer, skal du gemme skemaerne på computeren, før de udfyldes)

(Udfyldes skemaerne på en iPad, skal du bruge en PDF Reader. F.eks. Adobe Acrobat Reader)

Guide To Move 2017

digitaldannelse.org