GuidetoMove

Giv dit barn et aktivt fritidsliv!

Guide to Move er tilbud, som vil hjælpe jeres børn med at få et aktivt fritidsliv. Det aktive fritidsliv kan give børnene:

 • Trivsel
 • Fysisk og mental sundhed
 • Socialt netværk
 • Succesoplevelser
 • Glæde

Alt sammen noget jeres børn kan bruge generelt igennem hele livet.

Hvem henvender Guide to Move sig til:

Går dit barn ikke til en fritidsaktivitet, men gerne vil, står Guide to Move klar med støtten. Har dit barn fx. særlige behov eller synes det er svært at komme i gang med en fritidsaktivitet, eller har I som forældre svært ved at hjælpe jeres barn i gang, så er det Guide to Move, I skal kontakte.

Guide to Move er for børn og unge fra 0-18 år.

Et eksempel på et forløb i Guide to Move:

 1. Dit barn modtager, gennem en lærer eller anden fagperson, en "Vil du gå til noget?"-seddel og får evt. udleveret et fritidspas. Barnet udfylder sedlen og afleverer den til fagpersonen, som udleverede sedlen.
 2. I bliver hurtigt derefter kontaktet af en frivillig guide, som tilbyder sin hjælp. Sammen aftaler I graden af og formen for hjælpen.
 3. Barnet vælger en fritidsaktivitet, og den frivillige guide tager kontakt til en forening i lokalområdet.
 4. Barnet og den frivillige guide tager til aktiviteten i foreningen.
 5. Barnet starter i foreningen med eller uden hjælp fra guiden. Her afleveres det evt. udleverede fritidspas, som erstatter kontingentbetalingen i den første sæson.
 6. Guiden følger op på barnets fritidsaktivitet løbende.

Fritidspas (Max 600 kr. pr. år):

Fritidspas er en økonomisk støtte, som dækker/yder tilskud til kontingentbetalingen. I kan som familie få fritidspas på to måder:

 1. Få det bevilliget af en fagperson - Se hvilke fagpersoner her
 2. Sende en ansøgning via ansøgningsskemaet, til højre.

 

Til forældre, der vil hjælpe deres børn til et aktivt og sjovt fritidsliv, læs mere her:

Skemaer:

(Udfyldes skemaerne på en computer, skal du gemme skemaerne på computeren, før de udfyldes)

(Udfyldes skemaerne på en iPad, skal du bruge en PDF Reader. F.eks. Adobe Acrobat Reader)

Guide To Move 2017

digitaldannelse.org